T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ÇANAKKALE / EZİNE - Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi

Şerif KURCAL - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

.